Gravfältet

Dimbo gravfält är västergötlands största och omfattar ca 300 gravkullar. Fältet är från järnåldern och slutade användas omkring 1000 - talet. Numera är gravfältet mindre än det ursprungliga var och är nu skyddat av fornminneslagen.
Lammevadskärret

är framförallt känt för sina orkideer. Området är handikappsvänligt.

Tingsstenen

restes år 1966 till minne av Dimbo ting. 1904 flyttades tinget in till Tidaholm.